1. Enkel contacten importeren via excel

 1. Navigeer in de online account naar ‘Contacten’ en klik op ‘Contacten importeren via excel

   
 2. Klik op ‘Download dit voorbeeld bestand’ om de juiste structuur te bekijken die de excel dient te hebben voor een succesvolle import.
   
   
 3. Klik vervolgens op ‘Bestand kiezen’ en ‘Upload’ om je excel lijst te importeren. Na de upload komen de contacten terecht in de contactentabel.

Wat komt in welke kolom:

 • Kolom A - hier komt het woord 'person' om aan te geven dat het om een contact gaat (verplicht veld)
 • Kolom B - rol (verplicht veld)
 • Kolom C - naam (verplicht veld)
 • Kolom D - email adres
 • Kolom E - telefoonnummer
 • Kolom F - subrol 
 • Kolom G - bedrijfsnaam
 • Kolom H - externe ID (unieke sleutel van dit contact, niet verplicht)

2. Projecten (en bijhorende contacten) importeren via excel

 1. Navigeer in de online account via ‘Meer’ naar ‘Data importeren’ en vervolgens ‘Uit Excel’.
 2. Klik op ‘Download dit voorbeeld bestand’ om de juiste structuur te bekijken voor een succesvolle import.
 3. Klik op ‘Bestand kiezen’ en ‘Upload’ om je excelfile te importeren.

Wat komt in welke kolom:

 • Kolom A - hier komt het woord 'site' om aan te geven dat het om een project gaat (verplicht veld)
 • Kolom B - project nummer (verplicht veld)
 • Kolom C - project naam (verplicht veld).
 • Kolom D - deel 1 van het adres, straat en nummer.
 • Kolom E - deel 2 van het adres, postcode en gemeente.
 • Kolom F - land.
 • Kolom G, H, I, J, K: additionele info velden per project.
 • Kolom L - project omschrijving
 • Kolom M - nummer eerste verslag.
 • Kolom N - layout template voor de verslagen van dit project.

De contacten die in de rijen zitten onder een project (site) zullen meteen als contact gelinkt worden aan dat project.

Vragen? Support@archisnapper.com.