Snel naar:

Lees ook: Layout instellingen voor gekloonde verslagen.


In de online account

 • Navigeer via verslagen of projecten naar het voorgaande verslag in je online account
 • Klik rechts op "meer" en dan op "verslag klonen"

 • Voeg een nieuwe omschrijving of update toe, afhankelijk van lay-out instellingen staat je nieuwe opmerking vet en zie je de datum er al dan niet bijstaan:


In de app

Personaliseer je kloon instellingen/clone settings

 1. Klik op "Sync", nadien op de menu knop linksboven
 2. Tik op "settings"
 3. Personaliseer je clone settings

TIP: ‘Clone enkel NOT OK items’ is erg handig om enkel de “op te lossen” opmerkingen mee in je verslag over te nemen. Wanneer je een status van een opmerking op OK zet, zal deze opmerking in het volgende verslag niet meer overgenomen worden bij het klonen.


Kloon een voorgaand rapport

 1. Navigeer naar het verslag dat je wil kopiëren
 2. Klik op "more" en "clone verslag"
 3. Scroll door het verslag, pas de status van opmerkingen aan waar nodig, voeg nieuwe elementen toe.

 


Voordelen van klonen:

Opmerkingen uit voorgaande verslagen behouden hun unieke nummering. Zo zie je makkelijk uit welk verslag een opmerking initieel komt.

Bijvoorbeeld: 

 • Als je één verslag hebt voor project X, en dit rapport heeft één opmerking met nummer 1.1. 
 • Dan clone je dit verslag om het tweede verslag voor dit project te genereren. 
 • De nieuwe opmerkingen krijgen dan de nummers 2.1, 2.2 enz., 
 • Maar de oude opmerking uit verslag 1 behoudt altijd zijn nummer 1.1. 

De historiek van een punt blijft behouden. Je hoeft dit niet opnieuw in te geven.

 • Je ziet aan de hand van het nummer wanneer een punt voor het eerst toegevoegd werd
 • Je ziet de historiek van de verschillende omschrijvingen binnen een punt 

Lees ook: Layout instellingen voor gekloonde verslagen.

Vragen? Contacteer support@archisnapper.com.