In dit artikel:


Hoe werkt een checklijst?

Binnen ArchiSnapper heb je de keuze om verslagen op te stellen op basis van categorieën of checklijsten.

Dit zijn beide zaken die op account niveau worden ingesteld, en dus bruikbaar zijn over alle projecten heen.

Specifiek aan checklijsten, is dat je deze afvinkt, en dat enkel de punten die je aanduidt opgenomen worden in het verslag. Niet relevante items worden niet getoond zodat het verslag niet nodeloos lang wordt.

Als je al een checklijst hebt aangemaakt, en een eerste inspectieverslag wilt maken, lees dan dit helpdoc.


Hoe een checklijst opstellen?

  1. Navigeer in de online account naar Categorieën & Checklijsten.
  2. Klik op de tweede tab "Checklijsten".
  3. Klik op "nieuwe checklijst".
     
  4. Geef je nieuwe checklijst een naam en klik op "Checklist toevoegen". 
  5. Maak een categorie aan binnen de checklijst. Bv in geval van veiligheid kan dit zijn 'werken op hoogte', 'persoonlijke beschermingsmiddelen', 'orde en netheid', etc.
  6. Voeg enkele checklist items (checks) toe, dit zijn de te controleren items voor die categorie (bv 'leuningen', 'helmen', 'afval op werf', etc.).
  7. Voor elke check kunnen mogelijke standaard opmerkingen gedefinieerd worden, die beschrijven welke maatregelen moeten genomen worden. Deze standaard opmerkingen kunnen op de werf verder aangevuld worden. Voor de check 'leuningen' zou een mogelijke standaard opmerking kunnen zijn: "Gelieve leuningen te plaatsen". Op die manier kan dit standaard antwoord aangetikt worden wanneer je een checklijst afloopt en het item 'leuningen' niet OK is, in plaats van dit telkens opnieuw te schrijven. Lees hier meer over standaard opmerkingen.


Wie kan een checklijst aanmaken?

Ofwel kan iedereen checklijsten maken en aanpassen, ofwel kunnen enkel de admin users dit. Dit is een setting die admin gebruikers kunnen instellen. Wil je dit als admin users aanpassen, navigeer dan naar Meer >> Accountinstellingen, en vink de optie "Enkel de admin kan checklijsten en categorieën bewerken" aan of uit.


Praktijkvoorbeelden

Projectspecifieke checklijst voor oplevering

In dit geval zijn de categorieën in de checklist de specifieke zones voor dit project, bijvoorbeeld de inkomhal, kamer 1, kamer 2, garage, keuken, ... Voor elk van deze eenheden kan je vooraf de items bepalen die je tijdens de rondgang wil bekijken, bijvoorbeeld de ramen reinigen, de elektriciteit, de verf bijwerken, ...

Hier is een voorbeeld van zo'n checklist:

Algemene checklijsten per type inspectie

Een alternatieve werkwijze is het aanmaken van algemene checklijsten die je over de verschillende projecten heen gebruikt. Een checklist per projecttype of type rondgang (bv veiligheid, opleveringen, of plaatsing). Deze standaard checklijsten kan je dan gebruiken voor alle projecten.

Hier is een voorbeeld van zo'n algemene checklijst:

Lees ook:

Vragen? Support@archisnapper.com.