Snel naar:


Trendanalyse aantal NIET OK items in checklijst inspecties

Gebruik je checklijsten (voor bv veiligheidsinspecties) en wil je weten hoe vaak een checklijst item in je inspectieverslagen als NIET OK is weergegeven, dan kan het dashboard "trendenalyse NIET OK items" de oplossing zijn.

Ga in je online ArchiSnapper-account (PC) naar jouw dashboard en klik op "Trendanalyse NIET OK items uit checklist inspecties (VCA)"

Stel de filters in genereer het rapport om te kijken hoeveel keer elk item uit een checklist als NIET OK werd genoteerd. Je kan het naar Excel exporteren voor verdere verwerking.


Overzicht aantal verslagen per project

Je vindt een snel overzicht van het aantal gemaakte en verzonden verslagen per project op je dashboard.

Klik in jouw dashboard op ‘Overzicht gemaakte en verzonden verslagen

Filter desgewenst op project en de periode en klik op zoeken en/of download excel.

Vragen? Support@archisnapper.com.